12 stycznia 2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

zaprasza w dniu 16 stycznia 2018 godz. 17.00

na szkolenie z zakresu MS EXCEL

 

Czas trwania szkolenia:  20 godz. lekcyjnych

Cena szkolenia 330

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

– dokonanie opłat za szkolenie do dnia 16.01.2018 w kasie

lub  na nasze konto

BZ  WBK  S.A O/Konin nr  94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

Terminy odbywania się zajęć zostaną uzgodnione z uczestnikami na pierwszym spotkaniu.

Szkolenie podstawowe i uzupełniające dotyczące środków ochrony roślin

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Koninie

 

organizuje „szkolenie podstawowe dotyczące środków ochrony roślin”  w dniach

25 – 26 stycznia 2018  od godz. 8.00

Koszt szkolenia 300 zł/ 1 osoba

 

szkolenie uzupełniające dotyczące środków ochrony roślin”  w dniu

26 stycznia 2018  godz. 8.00

Koszt szkolenia 150 zł

 

Należność należy uregulować na nasze konto

BZ WBK S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

 

lub w kasie naszego zakładu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.