Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Rozpoczęcie kursu: Operator zagęszczarki, operator pił mechanicznych Konin 03.06.2016 g.15:30
Rozpoczęcie kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Konin 16.05.2016 g.15:30
Rozpoczęcie kursu Grafika komputerowa Konin 18.05.2016 g.15:30
Rozpoczęcie kursu „Obsługa wózków jezdniowych” Konin 22.02 br. godz. 15.30
Rozpoczęcie kursu BHP dla służb BHP Konin 9.11.2015 g.16:00
Rozpoczęcie kursu „Obsługa kas fiskalnych” Konin od zaraz
Rozpoczęcie kursu dla Diagnostów samochodowych Konin od zaraz
Szkolenie i egzamin na uprawnienia elektryczne Grupa I Konin 1.04 br. godz. 10.00
szkolenie i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne z zakresu Grupy 2 Konin 1.04 br. godz. 8.00
Pierwsza pomoc przedmedyczna Konin 25.11 2015 g 15:30
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Konin 5,6.03.2015 g.8:00
Rozpoczęcie kursu: Operator koparkoładowarki, koparki, spycharki, ładowarki Konin 15.04.2016 g.15:00
Rozpoczęcie kursu: „Spawacz” Konin 18.05.2016 g.15:30
Doradztwo w zakresie środków ochrony roślin Konin 15-17.03.2015
Rozpoczęcie kursu pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu Konin 18.05.2016 g.15:30
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie OKRESOWE dla kierowców wykonujących przewóz drogowy – potwierdzające kwalifikacje kierowcy – wpis do prawa jazdy kod 95 Konin każdy dzień tyg.
Rozpoczecie – Kurs „Podstawowy ADR + specjalistyczny – Cysterny” Konin 14.05.2016, g.8:30
Rozpoczęcie kursu: „Nauka jazdy kat.B” Konin każdy dzień tyg.
Rozpoczęcie zajęć w szkołach Konin 07.02.2015
Nabór na studia podyplomowe Konin trwa