BG-unijneBG-unijne

Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską

Flag of European UnionFlag of European Union

Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską

Bezpłatny kurs komputerowy – „Z KOMPUTEREM NA TY”

EFSI_Samorzad_kolor

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w KONINIE

zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanychw ramach projektu

Z KOMPUTEREM NA TY – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski

Bezpłatny kurs komputerowy w Koninie

 

komputerowy-5-edycja

Na bezpłatne kursy komputerowe w Koninie zapraszamy przede wszystkim mężczyzn po 50 roku życia

CEL PROJEKTU

Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).

Zakres ramowy szkolenia:

 • Informacja i komunikacja w sieci Internet,
 • Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
 • Bezpieczeństwo w sieciach i internecie,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

We wsparciu mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osoby w wiek: 25-65 lat,
 • zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY

 • Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego,
 • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis,
 • Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK,
 • Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

 • Grupy szkoleniowe – 10 os., ILOŚĆ GRUP OGRANICZONA
 • Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 60 godz. dydaktycznych,
 • Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – ok. 5 godz. dydaktycznych w ciągu 1 dnia.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

 • Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną (bezstronna komisja powołana przez projektodawcę – zewnętrzni egzaminatorzy).

REKRUTACJA

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, wydrukowanie, uzupełnienie i dostarczenie do siedziby ZDZ w Koninie.

Na podstawie złożonych dokumentów nastąpi  kwalifikacja uczestnika

STRONA PROJEKTU

Kursy komputerowe

OSOBA DO KONTAKTU:

Ewa Prądzyńska – tel. 63 2420896 wew. 310
e-mail: ewa.pradzynska@zdz.konin.pl

Jeżeli mają Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poniższego formularza: