Rozpoczęcie kursu: „Operator wózków jezdniowych” – 29.09.2022

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9   

zaprasza na  szkolenie „Operator wózków jezdniowych”  (wg. kat. II WJO) 

Rozpoczęcie : 29 września 2022  (czwartek) godz. 15.00  

Koszt szkolenia 770 zł z egzaminem UDT 

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto 

Santander Bank Polska S.A. o/Konin 

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.  

Przewidywany termin egzaminu 13 października br. 

Zapisy i informacje  

e-mail kursy@zdz.konin.pl  lub telefonicznie 571 229 302 lub        63 242 08 96 w.302 

Rozpoczęcie szkolenia i egzamin energetyczny z zakresu Grupy 1-16 września 2022

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie  zaprasza na szkolenie i egzamin energetyczny z zakresu Grupy 1 w dniu 16 września 2022 (piątek) godz. 9.00 sala 16.

Cena szkolenia  – 200 zł/os

Cena egzaminu eksploatacja 301 zł/os

Cena egzaminu dozór – 301 zł/os

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845  

Zapisy i informacje: kursy@zdz.konin.pl 

tel. 571 229 302 lub 693 908 429 

Jednocześnie uprzejmie informuje, że w świetle nowych przepisów, Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu  uzyskania potwierdzenia kwalifikacji (świadectwa kwalifikacji), zobowiazane są do wykazania się wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, są:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy, mogą również potwierdzać:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;  (druk w załączniku).

 

W związku z powyższym osoby skierowane na szkolenie winny przedstawić jeden z powyższych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Rozpoczęcie kursu: Obsługa podestów ruchomych przejezdnych – 29.08.2022

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9

zaprasza na  szkolenie „Obsługa podestów ruchomych przejezdnych”  

Rozpoczęcie : 29 sierpnia 2022  (poniedziałek) godz. 14.00  

Koszt szkolenia 900 zł z egzaminem UDT 

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

Przewidywany termin egzaminu 14 września br.

Zapisy i informacje

e-mail kursy@zdz.konin.pl 

lub telefonicznie 571 229 302 lub     63 242 08 96 w.302

Rozpoczęcie kursu: szkolenie i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji/dozoru GRUPA 1 i GRUPA 2

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie zapraszana szkolenie i egzamin energetyczny z zakresu Grupy 1 i Grupy 2 w dniu 25 lipca 2022 (poniedziałek) godz. 9.00 sala 16.

Cena szkolenia – 200 zł/os

Cena egzaminu eksploatacja 301 zł/os

Cena egzaminu dozór – 301 zł/os

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845  

 

Jednocześnie uprzejmie informuje, że w świetle nowych przepisów, Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia kwalifikacji (świadectwa kwalifikacji), zobowiązane są do wykazania się wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, są:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy, mogą również potwierdzać:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci; (druk w załączniku).

 

W związku z powyższym osoby skierowane na szkolenie winny przedstawić jeden z powyższych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

widlowe

Rozpoczęcie kursu: „Operator wózków jezdniowych” – 13.07.2022

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9

zaprasza na  szkolenie „Operator wózków jezdniowych”  (wg. kat. II WJO) 

Rozpoczęcie : 13 lipca 2022  (środa) godz. 15.00  

Koszt szkolenia 770 zł z egzaminem UDT 

 Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

Przewidywany termin egzaminu 01 sierpnia br.

Zapisy i informacje

e-mail kursy@zdz.konin.pl  lub telefonicznie 571 229 302 lub        63 242 08 96 w.302

Rozpoczęcie kursu: Operator wózków jezdniowych (wg. kat. II WJO) – 26.05.2022

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9

zaprasza na  szkolenie „Operator wózków jezdniowych (wg. kat. II WJO)”

Rozpoczęcie : 26 maja 2022  (czwartek) godz. 15.00

Koszt szkolenia 770 zł z egzaminem UDT

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

 

Zapisy i informacje

e-mail kursy@zdz.konin.pl

lub telefonicznie 571 229 302 lub     63 242 08 96 w.302

Rozpoczęcie kursu: Obsługa podestów ruchomych przejezdnych – 18.05.2022

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9

zaprasza na  szkolenie „Obsługa podestów ruchomych przejezdnych”

Rozpoczęcie : 18 maja 2022  (środa) godz. 15.00

Koszt szkolenia 900 z egzaminem UDT

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

 

Zapisy i informacje

e-mail kursy@zdz.konin.pl

lub telefonicznie 571 229 302 lub     63 242 08 96 w.302