Rozpoczęcie kursu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

uprzejmie informuje, że w dniu 17 II 2020 godz. 15.00 odbędzie się szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Cena szkolenia 150 zł

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

– dokonanie opłat za szkolenie w wysokości 150 zł w kasie ZDZ  lub  na nasze konto

 

Santander Bank Polska S.A. O/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

Rozpoczęcie kursu „Operator wózków jezdniowych wg. kat. II WJO”

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9

zaprasza na  szkolenie „Operator wózków jezdniowych wg. kat. II WJO”

Rozpoczęcie : środa 17 II 2020 godz. 16.15

Koszt szkolenia 750 zł z egzaminem UDT

 

Istnieje możliwość dofinansowania  szkolenia do 90%

 

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

 

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

e-mail kursy@zdz.konin.pl

lub telefonicznie 63 242 08 96 w.323

Rozpoczęcie kursu EXCEL dla średniozaawansowanych

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

informuje,  że  w dniu 17 lutego 2020 roku godz. 15.45 rozpoczynamy szkolenie:

Ms Excel dla średniozaawansowanych

– 20 godz. lekcyjnych – cena 400 zł/1 os.

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu do dnia  10-02-2020

– dokonanie wpłaty za szkolenie w kasie naszej firmy lub na nasze konto w

Santander Bank Polska S.A. O/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845   z dopiskiem szkolenie z Excel

Rozpoczęcie kursu „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I”

 

Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I (magister lub specjalizacja)
Warunki uczestnictwa: Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.
Organizacja kursu: Zajęcia teoretyczne – 45 godzin, zajęcia praktyczne – 20 godzin,
Zajęcia praktyczne (staże): Dla Pielęgniarki – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego,

Dla Położnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego albo Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,

Uprawnienia po ukończonym kursie:  Po ukończeniu części I pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.  Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe,     w tym wystawianie na nie recept.

2.  Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.

3.  Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.

4.  Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.

5.  Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.

6.  Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: styczeń / luty 2020 r. 

Kurs – BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

uprzejmie informuje, że w dniach 2-3 października 2019 godz. 8.00 odbędzie się szkolenie:

BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 

Cena szkolenia 145 zł/os.

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

e-mail kursy@zdz.konin.pl                    (tel. 63 242 08 96 w. 323)

– dokonanie opłat za szkolenie w wysokości 150 zł w kasie ZDZ
lub  na nasze konto

 

Santander Bank Polska S.A. O/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

Rozpoczęcie kursu energetycznego + egzamin

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Koninie

Z. Urbanowskiej 9          –        Sala nr 16

 

 

Zaprasza w dniu 30.09.2019  (poniedziałek) godz. 8.00 na szkolenie i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru:

 

  • Grupa 1 – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną

 

  • Grupa 2 – (dla palaczy)urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 

oraz

w dniu 30.09.2019  (poniedziałek) godz. 10.00 na szkolenie i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru:

 

  • Grupa 3 – urządzeń, instalacji i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywających paliwo gazowe

 

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie e- mailem lub telefonicznie 63 242 08 96 w. 323.

Rozpoczęcie kursu Spawacz metodą MAG, TIG, MMA

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9  zaprasza na  szkolenie „Spawacz metodą MAG, TIG, MMA

Rozpoczęcie : 06.09.2019 godz. 15:00

Koszt szkolenia 1600 zł z egzaminem

Prowadzimy również kursy: spawanie gazowe, spawanie stali nierdzewnych, spawanie aluminium

 

UWAGA! Przy dwóch specjalnościach przewidziano rabat!

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.