Świadectwa-energetyczne-E

Szkolenie energetyczne: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3 – 24.09-26.09.2021

Świadectwa-energetyczne-D

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie ul. Z. Urbanowskiej 9

Zaprasza na szkolenia:

w dniu 24.09.2021  (piątek) godz. 14.00 na szkolenie i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji/dozoru:

  • Grupa 1 – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną

Cena szkolenia 150 zł

Cena egzaminu E – 280 zł

Cena egzaminu D – 280 zł

 

 

 

w dniu 25.09.2021  (sobota) godz. 09.00 na szkolenie i egzamin kwalifikacyjny  w zakresie eksploatacji/dozoru:

  • Grupa 2 – (dla palaczy)urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Cena szkolenia 150 zł

Cena egzaminu E – 280 zł

Cena egzaminu D – 280 zł

 

 

w dniu 26.09.2021  (niedziela) godz. 09.00 na szkolenie i egzamin kwalifikacyjny  w zakresie eksploatacji/dozoru:

  • Grupa 3 – urządzeń, instalacji i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywających paliwo gazowe

Cena szkolenia 150 zł

Cena egzaminu E – 280 zł

Cena egzaminu D – 280 zł

 

 

informacje i zapisy:

tel. 571 229 302

e-mail kursy@zdz.konin.pl

kurs na f-gazy

Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy)

kurs na f-gazy

Kurs „F-gazy” w Koninie

Cena kursu: 1390 – 1490 zł w zależności od ilości osób

Ilość godzin: 16

Planowany termin rozpoczęcia: przyjmujemy zapisy wrzesień/październik 2021

Koszt egzaminu UDT  – 400 zł

Cel kursu:

Kurs Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy) przygotowuje do samodzielnego instalowania, serwisowania stacjonarnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających gazy fluorowane.
Usługa ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do  egzaminu w ramach Kategorii I rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 oraz zgodnie z par. 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17.12.29015r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej…” ,  przed komisją egzaminacyjną jednostki oceniającej i uzyskania dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu.

Wymagania dla kandydata:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku montera/serwisanta urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane

Szkolenie online i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru: Grupa 1 E, D – 15.07.2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Koninie

Z. Urbanowskiej 9

 

Zaprasza w dniu 15.07.2021  (czwartek) godz. 8.00 na szkolenie online i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru:

 

  • Grupa 1 – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną

 

Cena szkolenia 150 zł

Cena egzaminu E – 280 zł

Cena egzaminu D – 280 zł

 

Zapisy i informacje: tel. 571 229 302 lub e-mail:  kursy@zdz.konin.pl

szkolenie „Obsługa podestów ruchomych przejezdnych”

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9  zaprasza na  szkolenie „Obsługa podestów ruchomych przejezdnych” 

 

Rozpoczęcie : 12 VII 2021 godz. 15.00

 

Koszt szkolenia 850 zł z egzaminem UDT

 

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto:

 

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

e-mail kursy@zdz.konin.pl     lub telefonicznie  571 229 302

Szkolenie podstawowe dotyczące środków ochrony roślin – 15 czerwca 2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Koninie

 

organizuje „szkolenie podstawowe dotyczące środków ochrony roślin

w dniach 15 – 16 czerwca  2021  od godz. 9.00

Koszt szkolenia 400 zł/ 1 osoba

 

szkolenie uzupełniające dotyczące środków ochrony roślin

w dniu 16 czerwca  2021  od godz. 8.30

Koszt szkolenia 200 zł

 

Zapisy ZDZ CK Konin ul. Z. Urbanowskiej 9 tel. 571 229 302

Szkolenie: Operator wózków jezdniowych (wg. kat. II WJO)

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9

zaprasza na  szkolenie „Operator wózków jezdniowych (wg. kat. II WJO)”

Rozpoczęcie : wtorek  01 VI 2021  godz. 15.30

Koszt szkolenia 750 zł z egzaminem UDT

 

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

 

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

e-mail kursy@zdz.konin.pl

lub telefonicznie 571 229 302 lub     63 242 08 96 w.302

Świadectwa-energetyczne-E

Szkolenie online i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru: Grupa 1

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin

Zaprasza w dniu 26.05.2021  (środa) godz. 9.00 na:

szkolenie online i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru:

  • Grupa 1 – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną

 

Cena szkolenia – 150 zł

Cena egzaminu E – 280 zł

Cena egzaminu D – 280 zł

 

Informacja i zapisy: 571 229 302 lub kursy@zdz.konin.pl

Szkolenie „Kasy fiskalne” – 2 marzec 2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

Uprzejmie informuje, że w dniu 02 III 2021 (wtorek) godz. 10.00 odbędzie się szkolenie Obsługa kas fiskalnych

 

Cena szkolenia 150 zł

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

– dokonanie opłat za szkolenie w wysokości 150 zł

Szkolenie „Operator wózków widłowych” – rozpoczęcie 3 marzec 2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9

zaprasza na  szkolenie „Operator wózków jezdniowych (wg. kat. II WJO)”

Rozpoczęcie : 03 III 2021 (środa) godz. 15.30

Koszt szkolenia 750 zł z egzaminem UDT

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

e-mail kursy@zdz.konin.pl

lub telefonicznie 63 242 08 96 w.323

Szkolenie „Środki ochrony roślin” 17.02.2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Koninie

 

organizuje „szkolenie podstawowe dotyczące środków ochrony roślin

w dniach 17 – 19 lutego  2021  od godz. 14.00

Koszt szkolenia 400 zł/ 1 osoba

 

szkolenie uzupełniające dotyczące środków ochrony roślin

w dniu 19 lutego 2021  od godz. 14.00

Koszt szkolenia 200 zł

 

Zapisy ZDZ CK Konin ul. Z. Urbanowskiej 9 tel. (63) 242 08 96 w. 323