Z komputerem w przyszłość W TLE NIEBIESKI

Kurs komputerowy – bezpłatnie

 
Z-komputerem-w-przyszłość-projekt-komputerowe

 


Z KOMPUTEREM W PRZYSZŁOŚĆ


BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Bezpłatny kurs komputerowy dla pracujących w pełni finansowany z funduszy unijnych.

Zapraszamy osoby, które chciałyby nauczyć się lub doskonalić umiejętności obsługi komputera, internetu i programów użytkowych na darmowe szkolenia, które odbędą się w siedzibie ZDZ przy ul. Zofii Urbanowskiej 9 w Starym Koninie.


 

Z komputerem w przyszłość – OPIS PROJEKTU

Szkolenia komputerowe „Z komputerem w przyszłość – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”  NR: RPWP.08.02.00-30-0317/18, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa *: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne,
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Partner
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Okres realizacji
2019-12-01 – 2021-08-31

loga RPO i RP

 

DLA KOGO PRZEZNACZONY?

Kurs przeznaczony dla osób pracujących w wieku od 24 do 65 lat. Mile widziane osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), kobiety, z orzeczeniem o niepełnosprawności, po 50 roku życia. Nie wyklucza to jednak innych osób pracujących.

CZEGO MOŻNA SIE NAUCZYĆ?

W zależności od poziomu zaawansowania obsługi komputera istnieje możliwość zorganizowania kilku grup o różnej tematyce szkoleń. Począwszy od podstawowej obsługi komputera, poprzez zasady korzystania z internetu z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci, aż do programów użytkowych, w tym pakietu Office (Word Excel, Power Point, Outlook) lub programów graficznych (Corel, Photoshop, AutoCad)

JAK DŁUGO TRWA KURS?

Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 3 lub 4 godziny lekcyjne, to jest odpowiednio 20 lub 15 spotkań.

JAK WERYFIKOWANE BĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego i po zdaniu egzaminu otrzymuje odpowiedni certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: tel. 632420896 lub 667977819

oraz przez formularz znajdujący się poniżej:

Jak napisać pracę dyplomową w edytorze tekstu Word

praca-licencjacka

Dla kogo adresowane jest szkolenie?

Kurs przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy stają przed wyzwaniem napisania pracy licencjackiej lub dyplomowej, czyli studentów uczelni wyższych.

Nie ma znaczenia czy studiujesz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie czy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, bądź na Politechnice – napisania pracy dyplomowej nie unikniesz.

Czy potrzebuję kursu z obsługi „Worda”?

Jeśli wiesz co to jest interlinia, akapit, styl, szablon, potrafisz modyfikować style i tworzyć własne, wiesz jak stosować podziały stron i sekcji, potrafisz stosować listy wielopoziomowe, korzystać z planu dokumentu, numerować strony, stosować przypisy i bibliografię, tworzyć automatyczne spisy treści i obsługiwać mechanizm recenzji to nie musisz korzystać z oferty kursu – prawdopodobnie poradzisz sobie w napisaniu pracy, w przeciwnym razie zapraszamy na kurs obsługi Worda.

Zobaczysz jak, po zastosowaniu zaledwie kilku nowo zdobytych umiejętności, ułatwisz sobie pracę. W pełni zapanujesz nad dokumentem, tabelami, wykresami, numerowaniem, spisami ilustracji, tabel i treści. A wszystko to zautomatyzujesz tak, aby po dopisaniu nowych treści nic się nie „rozjeżdżało” i nie „uciekało”.

Dlaczego mam wziąć udział w kursie pisania pracy dyplomowej?

Istnieje wiele powodów, ale najważniejsza jest satysfakcja z własnoręcznie napisanej pracy dyplomowej. W internecie można znaleźć mnóstwo ogłoszeń w stylu „pomoc w pisaniu prac licencjackich i dyplomowych”, jedne oferty odnoszą się do edycji, bądź wręcz przepisania, a inne do nieetycznego napisania pracy. Z umiejętnościami zdobytymi na kursie możesz zająć się w głównej mierze sprawami merytorycznymi dotyczącymi pracy dyplomowej czy licencjackiej, a napisanie będzie już tylko formalnością.

Umiejętności zdobyte na kursie przydadzą się na pewno w przyszłości.

Gdzie znaleźć wytyczne uczelni w sprawie pisania prac dyplomowych, magisterskich i licencjackich?

Każda uczelnia powinna posiadać takie wytyczne i poinformować studentów jak powinna być sformatowana praca. Informacji można szukać w dziekanacie, u promotora, na stronach internetowych uczelni, w zarządzeniach rektora. Bardzo szczegółowe standardy przygotowania pracy licencjackiej prezentuje np. Wydział Społeczno-Ekonomiczny PWSZ w Koninie.

Ile trwa szkolenie?

Kurs „Jak napisać pracę dyplomową w edytorze tekstu Word” trwa 20 godzin, co daje pięć lub cztery spotkania. Szkolenie może odbywać się w trybie weekendowym lub popołudniowym.

Jaka jest cena szkolenia?

Szkolenie kosztuje 500 zł przy minimalnej liczbie 10 osób.

 

Obsługa kas fiskalnych

Kurs obsługi kas fiskalnych

Raport dobowy, raport miesięczny, forma płatności, paragon, kod PLU, PTU, stawki VAT, storno, anulowanie paragonu… to tylko niektóre pojęcia związane z obsługą kas fiskalnych. Jeśli planujesz kiedykolwiek pracować w branży handlowo-usługowej, będziesz zmuszony obsługiwać kasę fiskalną. Zaoszczędź sobie stresu i już teraz zobacz jak szybko opanujesz sztukę sprzedaży przy pomocy urządzeń fiskalnych.

Nauka obsługi kasy fiskalnej

Kiedy rozpocznie się szkolenie „obsługa kas fiskalnych”?

Trwają zapisy na następny kurs, zapraszamy do wyrażania chęci wzięcia udziału w szkoleniu za pomocą niżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego

Jaki jest cel kursu „kasy fiskalne”?

Celem szkolenia jest opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej. Naszym zadaniem będzie „oswojenie” Państwa z zagadnieniami związanymi z kasami fiskalnymi oraz praktyczna nauka obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych.

Jaki dokument otrzymam po ukończeniu kursu?

Szkolenie kończy się egzaminem. Po zdaniu egzaminu otrzymujecie Państwo zaświadczenie o ukończeniu kursu „Obsługa kas fiskalnych” na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622).

Ile trwa szkolenie?

Kurs trwa niecały 1 dzień szkoleniowy – łącznie 3 godziny lekcyjne. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca kas fiskalnych i urządzeń peryferyjnych.

Jaki jest program kursu?

 • Podstawowe akty prawne regulujące obowiązek posiadania kasy fiskalnej w placówce oraz określające obowiązki wynikające z ich posiadania.
 • Podstawowe pojęcia fiskalne (paragon fiskalny, stawki Vat, PLN, raport dobowy, raport miesięczny, fiskalizacja, itd…).
 • Budowa i zasada działania kas i drukarek fiskalnych z kopią tradycyjną oraz elektroniczną.
 • Organizacja pracy i odpowiedzialność kasjera.
 • Sprzedaż na kasie fiskalnej przy zastosowaniu kodów towarowych, kodów kreskowych, opakowań zwrotnych, przy podłączonej wadze, szybka sprzedaż, stornowanie pozycji oraz usuwanie paragonu, udzielanie rabatów.
 • Kończenie paragonu przy zastosowaniu różnych form płatności, obliczanie reszty, przeglądanie otwartego paragonu.
 • Raporty kasy fiskalnej. Raport dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy. Raport zerujący, niezerujący, raport fiskalny.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy.
 • Test sprawdzający.

Jaka jest cena kursu?

Cena kursu wynosi 150 zł za jedną osobę. Cena kalkulowana jest na grupę szkoleniową przynajmniej 10 osobową.

Gdzie mogę kupić kasę fiskalną?

Na rynku konińskim funkcjonuje wiele firm zajmujących się sprzedażą urządzeń fiskalnych, ale my rekomendujemy firmę ITmaniacFirma zajmuje się obsługą informatyczną, sprzedażą i serwisem urządzeń fiskalnych, sprzedażą i weryfikacją kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz pomocą w doborze oprogramowania. Adres strony internetowej to: www.itmaniac.pl

 

 

Kurs komputerowy od podstaw

Kurs komputerowy

Kurs komputerowy od podstaw

Usystematyzujemy Twoją wiedzę z zakresu obsługi komputera, wyjaśnimy jak działa komputer i co to jest system operacyjny Windows, nauczymy poruszać się po komputerze, uruchamiać programy, zapisywać, korzystać z internetu i wiele innych…

Proponujemy szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera wraz z podstawowym tworzeniem treści, rozwiązywaniem problemów i przeglądaniem internetu.
Nauczysz się obsługiwać komputer i na pewno będziesz z niego korzystał – to źródło nieograniczonej wiedzy, pod warunkiem odpowiedniej obsługi.

Dla kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich rozpoczynających swoją przygodę z komputerem. Udział w szkoleniu mogą wziąć zarówno emeryci, którzy do tej pory bali się z jakiegoś względu obsługi komputera, jak i ci, na których obsługę komputera, internetu, czy programów biurowych narzuca sytuacja zawodowa. Inaczej mówiąc, w kursie może uczestniczyć każdy, kto chce poznać „abc” pracy na komputerze.

Czego mogę się nauczyć?

Przede wszystkim oswoimy Państwa z komputerem i z niektórymi urządzeniami (peryferiami) niezbędnymi podczas pracy. Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, więc o nudzie nie może być mowy. Nauczymy Słuchaczy włączać i wyłączać komputer, wytłumaczymy jak dostać się do zawartości komputera, jak przeglądać, kopiować przenosić informacje ukryte w jego wnętrzu. Celowo nie używamy w początkowym okresie określeń ściśle branżowych – IT, ale na to też przyjdzie czas. Dowiesz się co to jest System Operacyjny, Aplikacja, Pulpit, Explorer, Panel sterowania, poznasz podstawowe programy niezbędne przy pracy w biurze (edytor tekstu „Word” – „do pisania”, arkusz kalkulacyjny „Excel” – „do liczenia”), poznasz sposoby wyszukiwania informacji w Internecie i wyślesz pierwszego maila. W zależności od grupy szkoleniowej, program kursu można rozszerzyć o inne elementy.

Co gwarantujemy?

Gwarantujemy

 • przyjemną i bezstresową atmosferę na zajęciach,
 • pracę przy indywidualnych stanowiskach komputerowych,
 • aktualne oprogramowanie,
 • wykwalifikowanych wykładowców z dużym doświadczeniem,
 • zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

 

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel

Kurs Excel - arkusz kalkulacyjny
Kurs Excel – arkusz kalkulacyjny

Cel kursu:

Celem kursu jest poznanie, uzupełnienie, nabycie nowej i utrwalenie wiedzy na temat zastosowań arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w codziennej pracy. Zdając sobie sprawę z faktu, że MS EXCEL jest często podstawowym narzędziem pracy dla pracowników wielu branż przygotowaliśmy kurs – szkolenie – MS EXCEL – optymalizacja pracy.

Zobacz więcej