Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych /specjalizowanych/ kat. I WJO

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją UDT na kat. I WJO

Rodzaj wózka specjalizowanego:

  • z operatorem podnoszonym z ładunkiem
  • z wysięgnikiem

Szkolenie przeprowadzamy wyłącznie na zlecenie pracodawcy dla grup min. 10 – osobowej


Obsługa wózków jezdniowych (widłowych) + bezpieczna wymiana butli

Obsługa wózków jezdniowych
Obsługa wózków jezdniowych

 

Cel kursu:

teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków oraz do bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem w wózkach z napędem gazowym.

Tematyka zajęć:

  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Typy stosowanych wózków jezdniowych
  • Budowa wózka
  • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • BHP
  • Zajęcia praktyczne
  • Bezpieczna wymiana butli

Koszt szkolenia: 600 zł (koszt szkolenia + egzamin przed UDT)
Szczegółowe informacje i zapisy: ZDZ CK Konin ul. Z. Urbanowskiej 9
tel. 63 242 08 96 w. 323 e-mail: kursy@zdz.konin.pl