Terminarz kursów

Informujemy uprzejmie, że nabór na kursy kwalifikacyjne i doskonalące jest ciągły.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie grupy minimum 20-osobowej.
Serdecznie zapraszamy!

Na życzenie organizujemy szkolenia na zaproponowane przez Państwo tematy także bezpośrednio
w szkołach/placówkach oświatowych.