Slide background

Logistyka w magazynie

Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy

Kurs CPC – „Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych”

Kurs CPC w Koninie
Kurs CPC w Koninie

Dla kogo?

Kurs dla osób zarządzających transportem mający na celu zaznajomić uczestników z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności transportowej i przygotować do egzaminu przed komisją ITS Warszawa.

Szkolenie przeznaczone dla:

– przedsiębiorców, osób zarządzających transportem w firmie,
– osób spełniających wymagania w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej.

Szkolenie dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym odpowiedniego rodzaju (krajowy lub międzynarodowy zarobkowy przewóz osób) zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5, poz. 51)

Co potwierdza Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC) przewoźników drogowych to dokument potwierdzający posiadanie przez przedsiębiorcę (lub osobę wyznaczoną przez przedsiębiorcę na podstawie umowy cywilno-prawnej jako zarządzającego w jego imieniu transportem) kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Program szkolenia

Certyfikowany przewoźnik drogowy musi posiadać wiedzę z wielu różnorodnych dziedzin. Są to zagadnienia obejmujące tematy i informacje niezbędne w codziennej działalności gospodarczej. Kurs ma na celu zaznajomić uczestników szkolenia z zagadnieniami prawa, obowiązującymi podatkami i innymi opłatami, a także z zasadami finansowania i prowadzenia działalności.

Szkolenie uwzględnia przygotowanie do egzaminu przed ITD i prowadzone jest pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Każdy uczestnik otrzymuje pomoce dydaktyczne i przykładowe testy rozwiązywane na kursie.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego.
  2. Wybrane zagadnienia prawa handlowego.
  3. Prawo pracy.
  4. Czas jazdy kierowcy.
  5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego.
  6. Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Forma organizacji kursu

Kurs odbywa się stacjonarnie, ale możliwe jest zorganizowanie szkolenia w formie zdalnej (online) lub hybrydowo. Zależy nam na tym, aby mieli Państwo możliwość zobaczyć i wypełnić fizycznie przykładowe testy egzaminacyjne i zaznajomić się z przebiegiem takiego egzaminu.

Egzamin

Certyfikat wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu składającego się z dwóch części pisemnych:

  • część pierwsza: 64 PYTANIA TESTOWE wielokrotnego wyboru,
  • część druga: ZADANIE PROBLEMOWE składającego się z dwóch zagadnień – między innymi dotyczących czasu pracy kierowcy.

Łączny czas egzaminu to 4 godziny (po 2 godziny na każdą część)

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem 1071/2009, czyli po 04.12.2011, wszystkie osoby muszą przystąpić do obu części egzaminu.

Jak przystąpić do egzaminu

W celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu
– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł.)

DODATKOWE INFORMACJE I ZAPISY

Cena szkolenia – 900,00 zł

Przyjmujemy zapisy.

Najbliższy kurs:  Trwają zapisy – 3 kwietnia 2022 roku

Inf. szczegółowe ZDZ CK Koninm od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 pod nr tel. 63 242 08 96, lub zapisy całą dobę sms-em: 667977819 e-mail: szkoly@zdz.konin.pl

PRZYDATNE INFORMACJE

Przykładowe testy i zadania na stronie Instytutu Transportu Samochodowego – link do strony ITS

Zapraszam do zapoznania się z najnowszym artykułem

Mariusz Bukowski. Koniec udostępniania certyfikatu kompetencji zawodowych! :: Prawo Drogowe