Coaching

Adresaci:

Studia Podyplomowe: Coaching skierowane są do: menedżerów zespołów, którzy chcieliby rozwinąć swój styl zarządzania, poznać nowe metody pracy z ludźmi na drodze do osiągania kolejnych celów dyrektorów i specjalistów HR, którzy widzą w coachingu skuteczne narzędzie rozwijania pracowników i wprowadzania zmian trenerów, doradców zawodowych, konsultantów, którzy chcą poszerzać zakres oferowanych przez siebie usług i rozwijać swoje kompetencje przyszłych coachów, którzy chcą nabyć profesjonalną i praktyczną wiedzę dotyczącą prowadzenia procesów coachingu

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

profesjonalnego przeprowadzania sesji coachingowej z klientem skutecznego planowania i realizacji pełnego cyklu sesji coachingowych radzenia sobie z trudnościami, jakie mogą pojawić się z procesie coachingu skutecznego i prawidłowego wykorzystania narzędzi i technik coachingowych budowania kultury coachingowej oraz wdrażania coachingu w organizacjach

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Blok psychologiczny

 • rola emocji w funkcjonowaniu podmiotu
 • psychologia różnic indywidualnych
 • uczenie się i rozwój dorosłych
 • psychologia podejmowania decyzji
 • motywacja, osiąganie celów i wprowadzanie zmian
 • stres zawodowy i wypalenie zawodowe

2. Zagadnienia ogólne dotyczące coachingu

 • wprowadzenie do coachingu
 • zarządzanie czasem w pracy coacha
 • zaufanie w coachingu
 • etyka w coachingu

3. Coaching w ujęciu narzędziowym

 • typy osobowości w coachingu
 • autoprezentacja w coachingu
 • wdrażanie projektu coachingowego (tworzenie długofalowych relacji z klientem)
 • procedura coachingu (narzędzia coachingu)
 • trudne sytuacje w coachingu
 • komunikacja w coachingu (komunikacja, wizerunek coacha, biznes coaching)
 • superwizja w coachingu
 • motywacja w coachingu
 • rozwój i doskonalenie kompetencji coacha

4. Coaching w biznesie

 • coaching przywódczy
 • coaching sprzedaży
 • umowy w coachingu
 • marketing w coachingu
 • coaching zespołu
 • praca z klientem coachingowym

5. Coaching w innych dziedzinach

 • coaching zarządzania zmianą
 • coaching konfliktu
 • coaching osobisty
 • coaching kariery
 • coaching stresu
 • coaching obserwacji

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 250