Darmowe szkolenia dla nauczycieli i pracowników sektora oświaty

Szkoła coachingu i doradztwa personalnego

dla nauczycieli i pracowników sektora oświaty subregionu konińskiego w ramach projektu „Przekwalifikowani na sukces”!

 

Kompleksowy program wsparcia dla nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty subregionu konińskiego” realizowanego przez Eureka sp. z o.o. we współpracy z ZDZ w Koninie

Cel szkoleń:

Celem szkoleń jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy w charakterze coacha i doradcy personalnego. 128 godzin szkoleń, 16 dni szkoleniowych, 5 sesji mentorskich na osobę.

Dodatkowo:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 4,00 złotych za godzinę udziału w szkoleniu,
  • możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
  • udziału w 2 sesjach spotkań z doradcą zawodowym,
  • udziału w 6 sesjach spotkań z psychologiem,
  • udziału w 2 sesjach spotkań z pośrednikiem pracy

Rekrutacja trwa do 5 czerwca 2015 r.
Liczba miejsc ograniczona!

Informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego:
Margarita Galas-Mrozińska
tel. (63) 2420896
studia@zdz.konin.pl

Dokumenty zgłoszeniowe:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie o formie zatrudnienia