Deklaracja na egzamin zawodowy w zawodzie „Pszczelarz”

Poniżej znajduje się druk deklaracji na egzamin zawodowy w zawodzie Pszczelarz – R.4.

Deklarację należy dostarczyć do końca sierpnia 2019 r.

DEKLARACJA DO POBRANIA