Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe

Podyplomowe Studia Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego

Celem studiów:

Uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki. Ukończenie Podyplomowych Studiów Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej przygotowanie diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego.

Zdobyta przez uczestników studiów wiedza może być wykorzystana w takich dziedzinach jak:

 • poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,
 • planowanie żywienia na poziomie indywidualnym i zbiorowym,
 • kontrola jakości żywności, poziomu spożycia i sposobu żywienia.

Program:

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:

 • podstawy biochemii i fizjologii żywienia,
 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • wartość odżywcza żywności,
 • żywienie człowieka zdrowego i chorego,
 • bezpieczeństwo żywności i żywienia,
 • ocena żywienia,
 • technologia sporządzania potraw,
 • ocena jakości potraw,
 • podstawy ustawodawstwa żywnościowego,
 • edukacja i poradnictwo żywieniowe,
 • metodyka nauczania,
 • seminarium dyplomowe.

 

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 350