Edukacja dla Bezpieczeństwa

Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa

Kwalifikacje:

uzyskanie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z nowego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych dla nauczycieli oraz wszystkich innych osób zainteresowanych prowadzeniem pracy wychowawczej i patriotycznej wśród młodzieży w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego.

Charakterystyka:

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:

 • historia i tradycje wychowania obronnego,
 • metodyka nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
 • wyzwania, szanse i rodzaje zagrożeń w Polsce i na świecie,
 • zasady zachowania się ludności podczas zagrożeń,
 • system obronności RP,
 • prawo międzynarodowe konfliktów zbrojnych,
 • terenoznawstwo,
 • ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • strzelectwo sportowe (metodyka nauczania),
 • gra decyzyjna i podróż historyczna,
 • podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • obrona cywilna i powszechna samoobrona.

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 350

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE