BG-komputeroweBG-komputerowe

Umiejętność obsługi komputera to konieczność

Edytor tekstu Microsoft Word

Word

Cel kursu:

Celem kursu jest poznanie, uzupełnienie, nabycie nowej i utrwalenie wiedzy na temat zastosowań edytora tekstu Word w codziennej pracy. Zdając sobie sprawę z faktu, że MS WORD jest podstawowym narzędziem pracy dla pracowników wielu branż przygotowaliśmy kurs – szkolenie – MS WORD – optymalizacja pracy.

Szkolenie jest tak skonstruowane, aby każdy uczestnik, bez względu aktualny stan wiedzy i zakres stosowania edytora w miejscu pracy otrzymał umiejętności pozwalające w jeszcze lepszy sposób wykorzystywać możliwości programu.

Istnieje możliwość odbycia kursu na dwóch poziomach:

 1. Pozom podstawowy,
 2. Poziom zaawansowany.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznasz jeszcze wydajniejsze metody pracy z edytorem tekstu chociażby przez poznanie:

 • możliwości wstawiania przypisów i tworzenia ich automatycznych spisów,
 • możliwości tworzenia stylów i automatyzowanie zmiany wyglądu dokumentu w zależności od zastosowanego stylu,
 • tworzenie automatycznych spisów treści,
 • zasad formatowania bloków dokumentu, w tym akapitów,
 • sposobów tworzenia tabulatorów,
 • sposobów tworzenia tabel i ich formatowania,
 • mechanizmu korespondencji seryjnej – jeden list do wielu użytkowników z możliwością personalizowania treści,
 • możliwości tworzenia formularzy,
 • wielu innych ciekawych rozwiązań.

Dodatkowo zapewniamy możliwość zgłaszania własnych problemów zawodowych do rozwiązania z użyciem MS Wordl i ich rozwiązywanie podczas szkolenia.

Niewątpliwym atutem szkolenia jest sposób organizacji i czas szkolenia, przewidujemy trzy możliwości:

 • szkolenie w wariancie weekendowym: Piątek od 16:00, Sobota – Niedziela: od 9:00
 • szkolenie w wariancie popołudniowym: 3 dni od 16:00-20:00
 • szkolenie w siedzibie Państwa firmy dla grupy zamkniętej – terminy do uzgodnienia – dysponujemy laptopami szkoleniowymi.

Liczba godzin szkolenia: 20

Koszt uczestnictwa: 500 zł*

*przy grupie szkoleniowej min 10 osób.

Miejsce szkolenia:

Całość kursu odbywa się w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

W programie m.in.:

Lp.Temat
1.Jak powstaje dokument w edytorze tekstu?
2.Tworzenie dokumentu
3.Dokonywanie poprawek w dokumencie
4.Formatowanie dokumentu:
5.Zastosowanie narzędzia Znajdź i Zamień
6.Tworzenie nagłówka i stopki i numeracja stron
7.Stosowanie list punktowanych i numerowanych
8.Kopiowanie
9.Tworzenie wypełnianie i formatowanie tabel
10.Wstawianie grafiki do dokumentu
11.Korespondencja seryjna
12.Widoki dokumentów
13.Dokument w postaci końcowej
14.Style
15.Szablony
16.Komentarze
17.Numerowanie i punktory
18.Automatyczne spisy treści
19.ekcje w dokumencie
20.Kolumny
21.Zakładki
22.Przypisy
23.Zabezpieczanie dokumentu
24.Formularze
24.Wykresy
26.Wstawianie pól w programie Word
27.Makropolecenia
28.Wstawianie obiektów
29.Korespondencja seryjna z personalizacją treści