Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Energetyczny egzamin kwalifikacyjny – grupa 3 – gazowe

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne – sprawdzenie kwalifikacji w zakresie EKSPLOATACJI – DOZORU (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

  1. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  2. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  3. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
  4. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  5. Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-4

 Pobierz wniosek E3-D3
Format PDF