Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Energetyczny egzamin kwalifikacyjny – grupa 1 – elektryczne

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne – sprawdzenie kwalifikacji w zakresie EKSPLOATACJI – DOZORU (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

  1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
  2. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu powyżej 1kV
  3. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
  4. Urządzenia elektrotermiczne
  5. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  6. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  7. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-6

 Pobierz wniosek E1-D1
Format DOCX