I pomoc przedmedyczna – rozpoczęcie szkolenia

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Konin ul. Z. Urbanowskiej 9

zaprasza na szkolenie z „I pomocy przedmedycznej”

w dniu 08.02.2018 godz. 14.30.

 

Cena szkolenia 150 zł

 

Należność należy wpłacić na nasze konto

 

BZ WBK S.A. O/ Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

 

lub w kasie naszej firmy.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu