Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy)

kurs na f-gazy

Kurs „F-gazy” w Koninie

Cena kursu: 1390 – 1490 zł w zależności od ilości osób

Ilość godzin: 16

Planowany termin rozpoczęcia: przyjmujemy zapisy wrzesień/październik 2021

Koszt egzaminu UDT  – 400 zł

Cel kursu:

Kurs Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy) przygotowuje do samodzielnego instalowania, serwisowania stacjonarnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających gazy fluorowane.
Usługa ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do  egzaminu w ramach Kategorii I rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 oraz zgodnie z par. 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17.12.29015r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej…” ,  przed komisją egzaminacyjną jednostki oceniającej i uzyskania dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu.

Wymagania dla kandydata:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku montera/serwisanta urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane