Katalog szkoleń

Katalog szkoleń realizowanych przez ZDZ w całej Polsce

ARCHIWALNE

  • Kurs archiwalny I °
  • Kurs archiwalny II °
  • Archiwista zakładowy („Archiwum 2002”, „Archiwum – Cyfrowy System Archiwizacji”)

HANDEL I USŁUGI

  • Profesjonalna obsługa klienta
  • Sprzedawca w sklepie perfumeryjno-kosmetyczno-drogeryjnym: Sztuka sprzedaży, Kosmetyki i chemia gospodarcza, Perfumeria i zapach w wyrobach kosmetycznych
  • Techniki sprzedaży
  • Kosmetyczka
  • Wizażysta – stylista
  • Pielęgnacja kończyn dolnych
  • Pielęgnacja kończyn górnych
  • Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe
  • Kupiec – handlowiec
  • Etyka zawodowa i kultura języka w kontaktach interpersonalnych
  • Bukieciarz – florysta
  • Fryzjerstwo damskie
  • Fryzjer
  • Manicure – pedicure
  • Kurs kroju i szycia
  • Masaż leczniczy
  • Tapicer
  • Kurs fryzjerski – doskonalący
  • Krawiec – szwacz
  • Pedicure leczniczy
  • Wizaż
  • Handlowiec
  • Profesjonalny magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputera
  • Przedstawiciel handlowy
  • Blacharz
  • Ogrodnik
  • Ślusarz
  • Blacharz samochodowy
  • Kamieniarz
  • Kominiarz
  • Koszykarz – plecionkarz
  • Kowal
  • Lakiernik
  • Ogrodnik terenów zieleni
  • Europejskie komputerowe prawo jazdy
  • Masaż
  • Telemarketing
  • Pracownik socjalny
  • Kasjer walutowo – złotowy
  • Szwacz
  • Pilot wycieczek
  • Lakiernik samochodowy
  • Perukarstwo
  • Kurs usupełniający w zakresie szacowania nieruchomościami
  • Kurs specjalistyczny w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami
  • Zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych

BUDOWNICTWO

  • Tynkarz
  • Posadzkarz
  • Glazurnik
  • Monter ścianek działowych i sufitów podwieszanych
  • Monter elewacji z tworzyw sztucznych (siding)
  • Kosztorysowanie robót budowlanych
  • Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • Monter instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (i węzła ciepłowniczego)
  • Betoniarz
  • Brukarz
  • Stolarz budowlany
  • Układanie kanalizacji zewnętrznych z tworzyw sztucznych
  • Nowoczesne technologie w budownictwie
  • Murarz
  • Cieśla
  • Dekarz
  • Malarz
  • Technolog robót wykończeniowych z zakresu: Murarz – tynkarz, Malarz – tapeciarz, Glazurnik – posadzkarz, Sucha zabudowa wnętrz
  • Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Betoniarz – zbrojarz
  • Monter izolacji budowlanych
  • Monter konstrukcji budowlanych
  • Monter okien i drzwi balkonowych
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
  • Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

GASTRONOMIA

  • Kelner
  • Organizacja przyjęć okolicznościowych
  • Cukiernik
  • Rzeźnik – wędliniarz
  • Bufetowy
  • Barman
  • Barman – mixer
  • Garmażer
  • Kucharz
  • Kucharz małej gastronomii
  • Piekarz

PEDAGOGICZNE

  • Dysfunkcje rozwojowe – przyczyny, trudności, terapia
  • Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Kurs dla organizatorów, wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placowek dla dzieci upośledzonych umysłowo
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki
  • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczej
  • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki
  • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny – jezyk angielski
  • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny – jezyk francuski
  • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny – jezyk niemiecki
  • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
  • Choreoterapia
  • Nowoczesne planowanie edukacji w przedszkolu
  • Podstawy psychologi – psychologia pracy
  • Opiekun w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
  • Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • Nowoczesne metody kształcenia dorosłych
  • Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
  • Wychowawca kolonijny
  • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

OBSŁUGA BIUROWA

  • Sekretarka – asystentka szefa
  • Koszystanie z Internetu
  • Pracownik administracyjno-biurowy
  • Kurs rachunkowości dla samodzielnych ksiegowych
  • Pracownik ds. kadrowo-płacowych
  • Pracownik biurowy ds. socjalnych
  • Magazynier
  • Samodzielny księgowy – bilansista
  • Obsługa komputera I i II stopnia
  • Sprzedaż i magazynowanie
  • Asystent ds. personalnych w małych i średnich firmach
  • Księgowość elektroniczna
  • Kurs komputerowy dla zaawansowanych
  • Projektowanie stron internetowych
  • Podstawy obsługi komputera
  • Podstawy księgowości z księgowością podatkową
  • Pracownik magazynowy z fakturowaniem
  • Pracownik handlowy z obsługą kas fiskalnych
  • Pracownik ds. kadrowo-płacowych oraz obsługa programów „Płatnik” i ” Płace”
  • Grafika komputerowa i internet w kreowaniu wizerunku firmy
  • Pakiet biurowy z podstawami zagadnień kadrowo-płacowych
  • Ksiegowość komputerowa
  • Corel Draw!
  • Adobe Photoshop
  • MS Office – zastosowanie profesjonalne
  • Kształtowanie kontaktów z mediami
  • Administrowanie sieciami komputerowymi
  • Tworzenie i publikowanie witryn internetowych
  • Grafika komputerowa z pakietem Corel
  • Projektowa nie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCad
  • Tworzenie i administrowanie bazami danych w MySQL na przykładzie budowania sklepu internetowego
  • Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
  • Podstawy programowania w języku C++
  • Wstęp do programowania w języku Java
  • Nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej
  • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)
  • Specjalista ds. zamówień publicznych
  • Pracownik ds. kadrowych i płacowych

OCHRONA ŚRODOWISKA

  • Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza
  • Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
  • Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji
  • Podstawy ekorozwoju
  • Małe i średnie przedsię biorstwo – regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska

OCHRONA ZDROWIA

  • Ratownictwo drogowe
  • Aromaterapia
  • Opiekunka
  • Asystent osoby niepełnosprawnej
  • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
  • Opiekunka domowa
  • Opiekun w domu pomocy społecznej
  • Ortoptystka
  • Protetyk słuchu
  • Opiekunka dziecięca
  • Kwalifikowana pierwsza pomoc
  • Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy
  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
  • Dzienny opiekun
  • Asystent rodziny

OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ

  • Konserwator dźwigów budowlanych
  • Konserwator żurawi wieżowych
  • Konserwator żurawi samojezdnych
  • Konsrewator żurawi stałych, prznośnych i przewoźnych
  • Hakowy dźwignic
  • Konserwator dźwigników
  • Kurs dla drwali – operatorów pilarki
  • Młynarz – operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
  • Monter – operator wyrobów z tworzyw sztucznych
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  • Operator koparko – ładowarek w zakresie III klasy uprawnień
  • Operator spycharek w zakresie III klasy uprawnień
  • Operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień
  • Operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień
  • Operator pił mechanicznych do ścinki drzew w zakresie II klasy uprawnień
  • Operator betoniarek w zakresie III klasy uprawnień
  • Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień
  • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Konserwator wciągników i wciągarek
  • Konserwator układnic magazynowych
  • Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia
  • Konserwator suwnic specjalnych
  • Konserwator dźwigów osobowych, towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych
  • Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza
  • Drwal – operator pilarki
  • Prace na drzewach stojących
  • Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Obsługa dźwigników
  • Obsługa dźwigów budowlanych
  • Obsługa dźwigów towarowych
  • Obsługa żurawi wieżowych
  • Obsługa żurawi samojezdnych
  • Obsługa żurawi stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych
  • Obsługa podestów ruchomych
  • Obsługa suwnic
  • Obsługa cięgników
  • Obsługa układnic magazynowych
  • Obsługa urządzeń do manipulacji kontenerami
  • Obsługa dźwignic linotorowych
  • Obsługa wyciągów narciarskich
  • Bepieczna obsługa urządzeń sterylizacyjnych
  • Eksploatacja autoklawów
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych
  • Mechanik – monter maszyn i urządzeń
  • Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
  • Mechanik pojazdów samochodowych

ENERGETYCZNE

  • Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
  • Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1kV
  • Urządzenia instalacje i sieci energetyczne – obsługa, konserwacja, naprawy, montaż oraz kierowanie i nadzór
  • Odnawialne źródła energii
  • Elektryk
  • Monter elektronik
  • Elektromechanik
  • Monter instalacji gazowych
  • Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych
  • Urządzenia, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV
  • Urządzenia, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu 1 kV
  • Urządzenia, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV
  • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

BHP I PPOŻ.

  • Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest
  • Szkolenie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Przestrzeganie zasad higieny
  • Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w małych i średnich przedsiębiorstwach wprowadzających system HACCP
  • Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie
  • Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy
  • BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
  • BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  • BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
  • BHP dla pracowników administracyno-biurowych

ROLNICTWO I AGROBIZNES

  • Przedsiębiorczość w agrobiznesie
  • Agroturystyka
  • Rolnik, producent i zbieracz ziół
  • Rybactwo stawowe
  • Pielęgnacja, podkuwanie i wykorzystanie koni w hipoterapii i jeździectwie rekreacyjnym
  • Pszczelarz
  • Rolnik
  • Rybak śródlądowy

BIZNES I AKTYWIZACJA ZAWODOWA

  • Mała przedsiębiorczość
  • Zarządzanie małą firmą
  • Wypalenie zawodowe
  • Doradca podatkowy
  • Podstawy kształtowania kariery zawodowej
  • Doradca zawodowy
  • Aktywizacja psychospołeczna długotrwale bezrobotnych i niskich kwalifikacjach
  • Menedżer małego i średniego przedsiębiorstwa
  • Doskonalenie kompetencji społecznych
  • Przedsiębiorczość
  • Doskonalenie umiejętności asertywnych zachowań i komunikacji interpersonalnych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  • Logistyka dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Małe i średnie przedsię biorstwo – regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska
  • Wierzytelność w firmie – zabezpieczenia, obrót i windykacja
  • Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w małych i średnich przedsiębiorstwach wprowadzających system HACCP
  • Prowadzenie negocjacji
  • Asertywność i zarządzanie stresem
  • Interakcje personalne

SPAWANIE I PROCESY POKREWNE

  • Lutowanie rur miedzianych lutem miękkim i twardym
  • Operator zgrzewarek oporowych (zgrzewaczy)
  • Operator urządzeń do napawania plazmowego
  • Prostowanie płomieniowe
  • Zgrzewanie punktowe i garbowe blach
  • Lutozgrzewanie elementów aparatury elektrycznej i cieplnej
  • Zrobotyzowane zgrzewanie punktowe blach stalowych
  • Język angielski – dla spawaczy
  • Szkolenie ręcznych przecinaczy termicznych
  • Szkolenie zgrzewaczy rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych
  • Spawanie elektrodami otulonymi
  • Spawanie metodą MAG
  • Spawanie metodą TIG
  • Spawanie gazowe
  • Spawanie metodą MIG
  • Spawanie metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów
  • Podstawy języka niemieckiego ze słownictwem specjalistycznym dla spawaczy
  • Podstawy języka hiszpanskiego ze słownictwem spacjalistycznym dla spawaczy
  • Spawanie acetylenowo-tlenowe 311-1
  • Spawanie acetylenowo-tlenowe 311-2
  • Spawanie acetylenowo-tlenowe 311-3
  • Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111-1
  • Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111-2
  • Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111-3
  • Spawanie metodą TIG 141-1
  • Spawanie metodą TIG 141-2
  • Spawanie metodą TIG 141-3
  • Spawanie metodą MIG lub MAG 131/135- 1
  • Spawanie metodą MIG lub MAG 131/135- 2
  • Spawanie metodą MIG lub MAG 131/135- 3

TRANSPORT I SPEDYCJA

  • Obsługa stacji paliw
  • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • Szkolenie diagnostów w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów
  • Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • Obsługa wózków jezdniowych
  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
  • Obsługa wózków jezdniowych naładownych
  • Obsługa wózków jezdniowych unoszących
  • Bezpieczna wymiana butli
  • Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych w ruchu kolejowym, drogowym, żegludze śródlądowej
  • Szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką
  • Magazynowanie towarów niebezpiecznych
  • Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy
  • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym
  • Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym
  • Kierowca operator wóków jezdniowych
  • Przewoźnik wykonujący transport drogowy osób
  • Przewoźnik wykonujący transport drogowy rzeczy
  • Napełnianie zbiorników przenośnych
  • Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
  • Obsługa urzadzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
  • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem ziemnym (CNG)

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Kursy kwalifikacyjne

  • Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek
  • Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania dla pielęgniarek
  • Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Pielęgniarstwo onkologiczne
  • Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Pielęgniarstwo Opieki paliatywnej
  • Pielęgniarstwo operacyjne
  • Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece dla pielęgniarek
  • Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Kursy specjalistyczne

  • Szczepienia ochronne
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
  • Edukator w cukrzycy
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  • Terapia bólu ostrego
  • Podstawy dializoterapii
  • Leczenie ran
  • Podstawy opieki paliatywnej
  • Wykonywanie i ocena testów skróconych
  • Wykonywanie badania spirometrycznego
  • Endoskopia
  • Żywienie enteralne i parenteralne

Kursy specjalizacyjne

  • Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Pielęgniarstwo operacyjne
  • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych

INNE

  • Kurs przygotowujący do egzaminu na tytuł czeladnika w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej
  • Podstawy języka migowego
  • Szkolenie myśliwych