Kurs EXCEL – rozpoczęcie 15 stycznia 2019

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

informuje,  że  w dniu 15 stycznia 2020 godz. 15.45 rozpoczynamy szkolenie:

 

Ms Excel – 20 godz. lekcyjnych – cena 400 zł/1 os.

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu do dnia  14-01-2020

– dokonanie wpłaty za szkolenie w kasie naszej firmy lub na nasze konto w

 

Santander Bank Polska S.A. O/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845   z dopiskiem szkolenie z Excel