BG-unijneBG-unijne

Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską

Flag of European UnionFlag of European Union

Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską

Kurs komputerowy – bezpłatnie

 
Z-komputerem-w-przyszłość-projekt-komputerowe

 


Z KOMPUTEREM W PRZYSZŁOŚĆ


BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Bezpłatny kurs komputerowy dla pracujących w pełni finansowany z funduszy unijnych.

Zapraszamy osoby, które chciałyby nauczyć się lub doskonalić umiejętności obsługi komputera, internetu i programów użytkowych na darmowe szkolenia, które odbędą się w siedzibie ZDZ przy ul. Zofii Urbanowskiej 9 w Starym Koninie.


 

Z komputerem w przyszłość – OPIS PROJEKTU

Szkolenia komputerowe „Z komputerem w przyszłość – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”  NR: RPWP.08.02.00-30-0317/18, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa *: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne,
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Partner
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Okres realizacji
2019-12-01 – 2021-08-31

loga RPO i RP

 

DLA KOGO PRZEZNACZONY?

Kurs przeznaczony dla osób pracujących w wieku od 24 do 65 lat. Mile widziane osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), kobiety, z orzeczeniem o niepełnosprawności, po 50 roku życia. Nie wyklucza to jednak innych osób pracujących.

CZEGO MOŻNA SIE NAUCZYĆ?

W zależności od poziomu zaawansowania obsługi komputera istnieje możliwość zorganizowania kilku grup o różnej tematyce szkoleń. Począwszy od podstawowej obsługi komputera, poprzez zasady korzystania z internetu z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci, aż do programów użytkowych, w tym pakietu Office (Word Excel, Power Point, Outlook) lub programów graficznych (Corel, Photoshop, AutoCad)

JAK DŁUGO TRWA KURS?

Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 3 lub 4 godziny lekcyjne, to jest odpowiednio 20 lub 15 spotkań.

JAK WERYFIKOWANE BĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego i po zdaniu egzaminu otrzymuje odpowiedni certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: tel. 632420896 lub 667977819

oraz przez formularz znajdujący się poniżej: