Kurs „Obsługa komputera – szkolenie podstawowe”

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

zaprasza w dniu 29 stycznia 2018 godz. 16.00

na szkolenie z zakresu: „Obsługa komputera – szkolenie podstawowe”.

 

Czas trwania szkolenia:  30 godz. lekcyjnych

Cena szkolenia 400 zł

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

– dokonanie opłat za szkolenie do dnia 29.01.2018 w kasie

lub  na nasze konto

BZ  WBK  S.A O/Konin nr  94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

Terminy odbywania się zajęć zostaną uzgodnione z uczestnikami na pierwszym spotkaniu.