Kurs Operator wózków jezdniowych – 22.11.2021r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego CK w Koninie – ul. Z. Urbanowskiej 9

zaprasza na  szkolenie

„Operator wózków jezdniowych (wg. kat. II WJO)”

Rozpoczęcie:  22 XI 2021  (poniedziałek) godz. 15.30

Koszt szkolenia 750 zł z egzaminem UDT

 

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

 94 1090 1199 0000 0000 1900 2845  lub w kasie naszego zakładu.

 

Zapisy i informacje

e-mail kursy@zdz.konin.pl

lub telefonicznie 571 229 302 lub     63 242 08 96 w.302

lub na stronie: http://zdz.konin.pl/kierowca-wozkow-jezdniowych-widlowych-z-mechanicznym-napedem-podnoszenia/