Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Baner na www pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego.

Cele ogólne:

 • Uświadomienie, że udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia jest podstawowym obowiązkiem moralnym i prawnym każdego człowieka
 • Zapoznanie z wybranymi stanami zagrożenia życia oraz z działaniami ratującymi życie
 • Różnicowanie podstawowych objawów w wybranych stanach zagrożenia życia
 • Nabycie umiejętności podejmowania konkretnych działań ratujących życie

Zagadnienia:

 1. Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii człowieka dla potrzeb ratownictwa
 2. Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
  • postępowanie z osobą nieprzytomną
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
 3. Urazy głowy, szyi, kończyn, kręgosłupa
 4. Zatrucia
 5. Krwotoki, wstrząsy
 6. Poparzenia i odmrożenia
 7. Wyposażenie podręcznego zestawu opatrunkowego

Liczba godzin: 8

Koszt : 150 zł