Slide background

Logistyka w magazynie

Kurs specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach (ADR)

adr

Specjalistyczne szkolenie ADR w zakresie przewozu w cysternach kierowane jest do kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej lm3, kierowców pojazdów – baterii o pojemności całkowitej powyżej lmJ oraz kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3m3 na jednostkę transportową.

Zapoznanie kierowców z zagrożeniami wystepującymi podczas przewozu materiałów niebezpiecznych oraz przekazanie im niezbednej wiedzy i umiejętnosci umożliwiających przeciwdziałanie wypadkom, a w razie zaistnienia wypadku podjęcie działań koniecznych dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i środowiska naturalnego oraz zmierzających do zminimalizowania skutków takiego wypadku.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają przeszkolenie z zakresy Kursu podstawowego ADR, lub kończy równocześnie kurs podstawowy i specjalistyczny.

Planowany najbliższy kurs – terminy najbliższych szkoleń takie jak kursu Podstawowego ADR.

 

Zapisy w godz. od 8.00 do 16.00 – tel. 632420896, sms-em: 667977819, e-mail: szkoly@zdz.konin.pl