Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koninie

Orzeł biały

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nauka trwa 3 lata

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie Gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej. UWAGA! Absolwenci szkół zasadniczych mają możliwość rozpoczęcia nauki od drugiej klasy (III semestru).

Nauka jest całkowicie bezpłatna przy spełnieniu warunku przynajmniej 50% procentowego udziału w zajęciach obowiązkowych w miesiącu.

Nauka odbywa się w soboty i niedziele – tryb zaoczny.