BG-komputeroweBG-komputerowe

Umiejętność obsługi komputera to konieczność

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel

Kurs Excel - arkusz kalkulacyjny
Kurs Excel – arkusz kalkulacyjny

Cel kursu:

Celem kursu jest poznanie, uzupełnienie, nabycie nowej i utrwalenie wiedzy na temat zastosowań arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w codziennej pracy. Zdając sobie sprawę z faktu, że MS EXCEL jest często podstawowym narzędziem pracy dla pracowników wielu branż przygotowaliśmy kurs – szkolenie – MS EXCEL – optymalizacja pracy.

Szkolenie jest tak skonstruowane, aby każdy uczestnik, bez względu aktualny stan wiedzy i zakres stosowania arkusza w miejscu pracy otrzymał umiejętności pozwalające w jeszcze lepszy sposób wykorzystywać możliwości programu.

Istnieje możliwość odbycia kursu na dwóch poziomach:

  1. Pozom podstawowy,
  2. Poziom zaawansowany.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznasz jeszcze bardziej wydajne metody pracy z danymi poprzez mechanizmy

  • sortowania i filtrowania
  • budowania zaawansowanych formuł
  • opracowywania scenariuszy
  • budowania tabel i wykresów przestawnych
  • eksport i import danych z różnych formatów i środowisk

Dodatkowo zapewniamy możliwość zgłaszania własnych problemów zawodowych do rozwiązania z użyciem MS-Excel i ich rozwiązywanie podczas szkolenia.

Niewątpliwym atutem szkolenia jest sposób organizacji i czas szkolenia, przewidujemy trzy możliwości:

  • szkolenie w wariancie weekendowym: Piątek od 16:00, Sobota – Niedziela: od 9:00
  • szkolenie w wariancie popołudniowym: 3 dni od 16:00-20:00
  • szkolenie w siedzibie Państwa firmy dla grupy zamkniętej – terminy do uzgodnienia – dysponujemy laptopami szkoleniowymi.

Liczba godzin szkolenia: 20

Koszt uczestnictwa: 500 zł*

*przy grupie szkoleniowej min 10 osób.

Miejsce szkolenia:

Całość kursu odbywa się w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

W programie:

Informacje podstawowe nt. arkuszy kalkulacyjnych
Podstawowe operacje wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym
Formuły i funkcje – operacje arytmetyczne, podstawowe funkcje
Formatowanie danych, Formatowanie warunkowe (automatyczne określanie wyglądu komórek w zależności od zawartości)
Drukowanie danych (parametry wydruku, nagłówki, stopki, skalowanie, obszar wydruku itp…)
Grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym (edytor grafiki wektorowej, projektowanie wykresów)
Tworzenie dokumentów z szablonów
Edycja i tworzenie własnych szablonów
Filtrowanie danych, Sortowanie danych
Wykorzystanie funkcji w arkuszu: funkcje statystyczne, arytmetyka daty i czasu (operacje na wartościach typu data i czas)
Zaawansowane operacje tekstowe (użycie funkcji arkusza)
Zaawansowane operacje arytmetyczne (inne funkcje arkusza)
Tworzenie zakresów danych – ich wykorzystanie i zarządzanie (odwołanie)
Łączenie wielu arkuszy (budowanie formuł zawierających odwołania do innych arkuszy i skoroszytów)
Ochrona arkuszy i skoroszytów (kontrolowanie dostępu i zarządzanie zmianami formuł i danych)
Baza danych w programie (użycie arkusza jako bazy danych)
Filtrowanie bazy danych (użycie filtrowania do precyzyjnego wybierania danych spełniających określone kryteria)
Funkcje warunkowe (JEŻELI(), SUMA.JEŻELI() ) (warunkowanie przebiegu obliczeń, sterowanie)
Funkcje wyszukiwania i adresu (INDEX, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ POZIOMO)
Tworzenie tabel przestawnych i zarządzanie nimi
Wykorzystanie formantów  i formularzy opcja
Makra i Visual Basic for Applications opcja
Inne (prosimy zaproponować inną tematykę do realizacji podczas szkolenia)