Opłaty za studia podyplomowe WSH

Oferta i opłaty za STUDIA PODYPLOMOWE w Koninie

w roku akademickim 2015/2016

  1. Opłata wpisowa: 250 zł,
  2. Opłata za wznowienie studiów: 250 zł,
  3. Opłata za zaświadczenie: 5 zł,
  4. Duplikat karty egzaminacyjnej: 50 zł,
  5. Opłata za świadectwo: 30 zł,
  6. Opłata za duplikat świadectwa: 45 zł,
  7. Opłaty za czesne:

 

L.p. Nazwa Studiów Podyplomowych I
semestr
II
semestr
III
semestr
IV
semestr
1. Psychodietetyka
2. Psychologia w Biznesie
3. Terapia zajęciowa
4. Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Starszej 1300 zł 1300 zł
5. Asystent Rodziny 1100 zł 1100 zł
6. Coaching 2000 zł 2000 zł
7. Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe

1100 zł

1100 zł

8. Edukacja dla Bezpieczeństwa

900 zł

900 zł

900 zł

9. Logopedia

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

10. NLP i Coaching w Biznesie 1500 zł 1500 zł
11. NLP w Edukacji 1300 zł 1300 zł
12. Oligofrenopedagogika

1400 zł

1400 zł

13. Organizacja i Zarządzanie Oświatą

900 zł

900 zł

14. Przygotowanie pedagogiczne 800 zł 800 zł 800 zł
15. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza ze specjalnością Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

1100 zł

1100 zł

1100 zł

16. Profilaktyka i Terapia Uzależnień

1100 zł

1100 zł

17. Socjoterapia

900 zł

900 zł

900 zł

18. Surdopedagogiki

1300 zł

1300 zł

19. Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem 1400 zł 1400 zł
20. Terapia Pedagogiczna

900 zł

900 zł

900 zł

21. Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego na Etapie Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym 1000 zł 1000 zł 1000 zł
22. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

1000 zł

1000 zł

1000 zł

23. Wychowanie przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane

900 zł

900 zł

900 zł

24. Wychowanie do Życia w Rodzinie

1000 zł

1000 zł

1000 zł

25. Zarządzanie kadrami 1100 zł 1100 zł