Ośrodek Kształcenia ZDZ w Kole

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kole (OKZ Koło)

Zapotrzebowanie na szkolenia prosimy zgłaszać pod nr telefonu:

Telefon: 632420896