Ośrodek Kształcenia ZDZ w Kole

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kole (OKZ Koło)

ul. Wojciechowskiego 30 (pawilon Spółdzielni Mieszkaniowej)

Telefon 632728683

Budynek OKZ w Kole
OKZ w Kole