Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza ze specjalnością Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej ze specjalnością Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

Kwalifikacje:

uzyskanie kwalifikacji do pracy opiekuńczo – wychowawczej (w różnorodnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicach szkolnych, półinternatach, a także w charakterze pedagoga szkolnego)

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • etyka zawodu,
 • psychologia rozwojowa,
 • pedagogika opiekuńcza,
 • wybrane elementy pedagogiki specjalnej,
 • teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • aktywizujące metody pracy z uczniem,
 • wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej i logopedii,
 • elementy socjoterapii,
 • elementy psychoterapii,
 • tworzenie grupy poprzez zajęcia integracyjne,
 • profilaktyka uzależnień,
 • trening asertywności,
 • podstawy doradztwa zawodowego,
 • specyfika pracy pedagoga szkolnego,
 • wybrane zagadnienia z seksualności człowieka,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyki.

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 350

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE