Projekt „NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU. Kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym”

PROJEKT EDUKACYJNY

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU. Kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym”

baner-nkds-1

Zakład Doskonalenia Zawodowego wspólnie z partnerem projektu – Gminą Ślesin, realizują projekt dla uczniów Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym. W projekcie przewidziano szereg działań, m. in.:

  • Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań (pracownia matematyczna i biologiczna).
  • Zakup tabletów, laptopów, drukarki 3D, zestawów do pracy zdalnej umożliwiających efektywniejsze przeprowadzanie zajęć edukacyjnych.
  • Doposażenie szkoły w środki ochrony osobistej (przeciwdziałanie COVID).
  • Szkolenia podnoszące kompetencje kluczowe (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, język angielski) i doradztwo zawodowe dla 150 uczniów.
  • Szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji wychowawczych oraz z zakresu nauczania opartego na metodzie doświadczeń i eksperymentu.
  • Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej.
  • Spotkania dla uczniów z przedstawicielami służb: policjant, strażak, ratownik medyczny.

Projekt przebiega bez większych przeszkód, zgodnie z założeniami.

Link do strony projektu: http://www.zdz.com.pl/o-projekcie-15/