Rekrutacja dzieci do KLUBU DZIECIĘCEGO „Akademia Malucha”

Akademia malucha

Klub Dziecięcy „AKADEMIA MALUCHA”

przy ul. Z. Urbanowskiej 9 w Koninie

ogłasza NABÓR DZIECI OD 1 DO 3 ROKU ŻYCIA

na rok szkolny 2020/2021

WARUNKI PRZYJĘCIA  do Klubu Dziecięcego „Akademia Malucha” w Koninie

  1. Przyjęcia do Klubu Dziecięcego dokonuje Dyrektor Klubu na podstawie formularza zgłoszeniowego.
  2. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są dzieci osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, które ukończyły 1 rok życia z miasta Konin i powiatu konińskiego.
  3. Pierwszeństwo przyjęcia mają:
    1. dzieci osób bezrobotnych,
    2. dzieci osób biernych zawodowo,
    3. dzieci osób pracujących.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – 25

Zapisy i informacje dostępne są pod numerem telefonu: 632420896 wew. 313 lub wew. 322

Formularze rekrutacyjne oraz opis szczegółowy projektu na stronie: http://www.zdz.com.pl/o-projekcie-14/ oraz w siedzibie Klubu Malucha: ZDZ CK w Koninie przy ul. Z. Urbanowskiej 9.