Rozpoczęcie kursu AutoCAD

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

uprzejmie informuje, że dnia 02 III 2018 godz. 16.00 rozpoczynamy szkolenie AutoCad

 

Czas trwania szkolenia 40 godz. lekcyjnych

Cena szkolenia 700 zł

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 

  1. potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

(w terminie do 23 II 2018)

  1. dokonanie I raty opłat za szkolenie w wysokości 200 zł

(w terminie do 23 II 2018)

 

Na nasze konto BZ  WBK  S.A O/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

 

Termin wpłaty II raty w ciągu 1 tygodnia od rozpoczęcia szkolenia.

 

Terminy odbywania się zajęć zostaną uzgodnione z uczestnikami na pierwszym spotkaniu.

Możliwe, że będą to piątki, soboty i niedziele (do uzgodnienia).