Rozpoczęcie kursu EXCEL

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

zaprasza w dniu 20 czerwca  2017 godz. 16.00

na szkolenie „Microsoft Excel” –  szkolenie podstawowe

Czas trwania szkolenia:  20 godz. lekcyjnych

Zakres szkolenia w załączniku

Cena szkolenia 350 zł/ 1 os.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu do dnia  14-06-2017

– dokonanie opłat za szkolenie w wysokości 350 zł w kasie  lub  na nasze konto

w BZ  WBK  S.A O/Konin nr  94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

Terminy odbywania się zajęć zostaną uzgodnione z uczestnikami na pierwszym spotkaniu.

Dla zainteresowanych planowane jest szkolenie z Microsoft Excel dla zaawansowanych.

 

Uprzejmie informuję, że osoby zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie ul. Zakładowa 4 

tel. 63 240-85-35  lub 63 249-31-02