Rozpoczęcie kursu „Grafika komputerowa”

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie uprzejmie informuje,

że dnia 12 IX 2017 godz. 16.00 rozpoczynamy szkolenie

Grafika komputerowa

Czas trwania szkolenia 40 godz. lekcyjnych

Cena szkolenia 700 zł

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 

  1. potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

(w terminie do 08 IX 2017)

  1. dokonanie I raty opłat za szkolenie w wysokości 300 zł

(w terminie do 08 IX 2017)

 

Na nasze konto BZ  WBK  S.A O/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

 

Termin wpłaty II raty w ciągu 1 tygodnia od rozpoczęcia szkolenia.

Terminy odbywania się zajęć:

 

12 IX 2017 wtorek

14 IX 2017 czwartek

19 IX 2017 wtorek

21 IX 2017 czwartek

26 IX 2017 wtorek

28 IX 2017 czwartek

03 X 2017 wtorek

05 X 2017 czwartek

 

W załączeniu realizowany program.

 

Uprzejmie informuję, że osoby zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia z „Grafiki komputerowej” . Więcej informacji:

http://zdz.konin.pl/refundacja-kosztow-szkolenia-nawet-do-80/

lub w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie ul. Zakładowa 4 

tel. 63 240-85-35  lub 63 249-31-02