Rozpoczęcie „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

uprzejmie informuje, że w dniu 24 VIII 2020 godz. 15.00 odbędzie się szkolenie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Cena szkolenia 150 zł

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

– dokonanie opłat za szkolenie w wysokości 150 zł w kasie ZDZ  lub  na nasze konto

 

Santander Bank Polska S.A. O/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845