Rozpoczęcie szkolenia i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych z zakresu Grupy 1