Socjoterapia

Podyplomowe Studia Socjoterapii

Kwalifikacje:

uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku socjoterapeuty

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 •  trening umiejętności interpersonalnych i transakcyjnych,
 • trening umiejętności wychowawczych,
 • praca z ofiarą i sprawcą przemocy,
 • strategie rozwiązywania konfliktów,
 • praca z osobami z zaburzeniami zachowania,
 • debriefing sytuacji urazowych,
 • praca z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych,
 • diagnoza na potrzeby socjoterapii,
 • metodyka socjoterapii,
 • rola i zadania socjoterapeuty,
 • arteterapia,
 • techniki dramowe,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • społeczna psychologia rozwoju,
 • wybrane zagadnienia seksualności człowieka,
 • praca z grupą.

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 350