Surdopedagogika

Podyplomowe Studia Surdopedagogiki

Kwalifikacje:

uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela i wychowawcy w placówkach dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • pedagogika specjalna,
 • surdopsychologia,
 • surdopedagogika,
 • rewalidacja indywidualna,
 • audiologia pedagogiczna,
 • diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dziecka,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu,
 • podstawowe regulacje prawne,
 • kształtowanie umiejętności językowych,
 • dydaktyka specjalna,
 • surdodydaktyka dzieci młodszych,
 • surdodydaktyka przedmiotów,
 • praktyki.

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 350

w tym: 120 h praktyka