Szkoła policealna

Orzeł biały

SZKOŁA POLICEALNA – po szkole średniej

  • technik informatyk – 2 lata,
  • technik bhp – 1,5 roku,
  • technik pojazdów samochodowych – 2 lata.