Technik BHP

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań technikiem BHP!

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 1,5 – roczny okres nauczania
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Symbol zawodu : 325509
Kwalifikacja: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
  • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
  • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
  • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przykładowy program nauczania: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy