Technik informatyk

Zawód: Technik informatyk

Szkoła policealna - technik informatyk
technik informatyk

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 – letni okres nauczania
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Symbol zawodu : 351203
Kwalifikacja 1: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Kwalifikacja 2: E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja 3: E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Przykładowy program nauczania: Technik informatyk