Technik pojazdów samochodowych

Zawód: Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych
Technik pojazdów samochodowych
Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 – letni okres nauczania
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Symbol zawodu : 311513
Kwalifikacja 1: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja 2: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja 3: M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
  • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Przykładowy program nauczania: Technik pojazdów samochodowych