Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Zapraszamy na szkolenia budowlane!

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu proponuje nowe, atrakcyjne szkolenia pracowników branży budowlanej.

  • Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji na rynku pracy zawodów budowlanych i zapotrzebowaniu na kadrę w tych zawodach uruchomiło POLIGON BUDOWLANY w celu jeszcze lepszego kształcenia i organizacji kursów zawodowych z zakresu technologii budowlanych.

    W pomieszczeniach odpowiednio przygotowanej hali realizowane są kursy według programów zaprojektowanych we współpracy ze specjalistami Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych, na podstawie programów nauczania w odpowiednich zawodach znajdujących się w bazie ZDZ Poznań.

  • Model szkoleń budowlanych, który obowiązywał do tej pory, polegał na przekazaniu wiedzy teoretycznej z zakresu danego szkolenia, a następnie wysłaniu słuchaczy na plac budowy, gdzie odbywali zajęcia praktyczne.

    Stworzenie nowoczesnego Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej umożliwiło skoncentrowanie w jednej bazie szkoleniowej zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Pozwoliło z jednej strony na lepszą kontrolę procesu edukacyjnego w ramach kursu, z drugiej zaś umożliwiło odbywanie zajęć praktycznych przeplatanych odpowiednim materiałem teoretycznym, co znacząco wpływa na jakość przyswajanej wiedzy.

Wszystkie szkolenia przewidują 110-230 godzin dydaktycznych. Całość zajęć na POLIGONIE BUDOWLANYM. Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów-dydaktyków i możliwość zorganizowania dojazdu i noclegu dla uczestników szkoleń.

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał