Slide background

Szkolenia w metodach
MMA, MAG, TIG, GAS

Zapraszamy na szkolenia spawalnicze!

Szkolimy spawaczy w następujących metodach: MMA, MAG, TIG. Posiadamy licencjonowanych egzaminatorów do egzaminowania spawaczy.

szkolenia-spawalnicze

Kurs spawalniczy w jednym procesie (metodzie) trwa około 5 tygodni.

Kursy spawania stali niestopowych i stopowych oraz aluminium systemach modułowym i podstawowym organizujemy również na zlecenie firm z wykorzystaniem bazy zlecającego.

CEL KURSU

Celem kursu jest: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego procesu spawania, przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie spawania w metodach: 111 (MMA), 135 (MAG), 141 (TIG).

METODY SPAWANIA

  • Metoda MAG (135) – spawanie w osłonie gazów aktywnych – Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur w osłonie gazów aktywnych –  MAG (135), Kurs realizowany jest w oparciu o wytyczne programowe Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-14/IS-02 (MAG),
  • Metoda MMA (111) – spawanie elektrodami otulonymi – Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur elektrodami otulonymi – MMA (111), Kurs realizowany jest w oparciu o wytyczne programowe Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-14/IS-01 (MMA),
  • Metoda TIG (141) – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – Spawanie stali wysokostopowych lub aluminium spoinami pachwinowymi blach i rur elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – TIG (141), Kurs realizowany jest w oparciu o wytyczne programowe Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-14/IS-03 (TIG),

EGZAMIN WERYFIKACYJNY SPAWANIA

  • Prowadzone są egzaminy w zakresie procesów : 111(MMA), 135(MAG), 141(TIG).
  • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

KOMISJA EGZAMINACYJNA

Komisja spawalnicza ZDZ

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

  • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne 3 lata, za dodatkową opłatą możliwe uzyskanie świadectwa w wersji angielskiej lub niemieckiej – uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

REALIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych na spotkaniu organizacyjnym.

CENNIK KURSÓW SPAWALNICZYCH

1800-2000 zł – Cena uzależniona od wybranej metody spawania!

UWAGA! Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.