Szkolenie EXCEL

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

informuje,  że  w dniu 26 kwietnia godz. 16.15 rozpoczynamy szkolenie:

Ms Excel – 20 godz. lekcyjnych – cena 400 zł/1 os.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu do dnia  19-04-2019

– dokonanie wpłaty za szkolenie w kasie naszej firmy lub na nasze konto w

Santander Bank Polska S.A. O/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845   z dopiskiem szkolenie z Excel