Szkolenie – Obsługa podestów ruchomych – 25 sierpnia 2020

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin
ul. Z. Urbanowskiej 9  zaprasza na  szkolenie:

„Obsługa podestów ruchomych” 

 

Rozpoczęcie : 25 VIII 2019 godz. 15.00

Koszt szkolenia 850 zł z egzaminem UDT

 

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto

 

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

e-mail kursy@zdz.konin.pl lub telefonicznie            63 242 08 96 w.323