szkolenie „Obsługa podestów ruchomych przejezdnych”

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin ul. Z. Urbanowskiej 9  zaprasza na  szkolenie „Obsługa podestów ruchomych przejezdnych” 

 

Rozpoczęcie : 12 VII 2021 godz. 15.00

 

Koszt szkolenia 850 zł z egzaminem UDT

 

Należność należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nasze konto:

 

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

e-mail kursy@zdz.konin.pl     lub telefonicznie  571 229 302