Szkolenie online i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru G1

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Koninie

Z. Urbanowskiej 9

 

Zaprasza w dniu 01.02.2021  (poniedziałek) godz. 9.00 na szkolenie online i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru:

 

  • Grupa 1 – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną

 

Cena szkolenia 150 zł

Cena egzaminu E – 280 zł

Cena egzaminu D – 280 zł

 

Proszę o wypełnienie i odesłanie e-mail załączonych formularz wraz z potwierdzeniem opłaty za szkolenie i egzamin do dnia 28 stycznia 2021

 

Nasze konto:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Z. Urbanowskiej 9

62-510 Konin

 

Santander Bank O/Konin  94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

Szkolenie „Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny G1”