Szkolenie podstawowe i uzupełniające dotyczące środków ochrony roślin

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Koninie

 

organizuje „szkolenie podstawowe dotyczące środków ochrony roślin”  w dniach

25 – 26 stycznia 2018  od godz. 8.00

Koszt szkolenia 300 zł/ 1 osoba

 

szkolenie uzupełniające dotyczące środków ochrony roślin”  w dniu

26 stycznia 2018  godz. 8.00

Koszt szkolenia 150 zł

 

Należność należy uregulować na nasze konto

BZ WBK S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

 

lub w kasie naszego zakładu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.